PDR İLE İLGİLİ ARADIĞINIZ HERŞEY VE DAHA FAZLASI BURADA
  BEP Nasıl Hazırlanır
 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ

GELİŞTİRİLMESİ

BEP'in yasal dayanakları

1897 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname BEP'in hazırlanmasını ve uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.

2000 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile BEP' te ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına ilişkin açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

En son 2006/2585 sayılı özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde BEP ile ilgili bilgiler verilmiştir.

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı nedir?

*BEP özel gereksinimi öğrencilere, yararlanabilecekleri en üst düzeyde eğitim olanakları sunmayı amaçlayan bir özel eğitim programıdır.

*BEP özel eğitim gerektiren birey için geliştirilir ve ailesi tarafından onaylanarak, bireyin, ailenin ve öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.

*BEP belirlenen bir yıllık süre içinde bireyin öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının,ilgilerinin ve performansının bir özetidir.

*Özel   eğitim   gerektiren   öğrenci    için,    normal   okul    programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren yazılı bir plandır.

*Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.

*Gerektiğinde    düzeltilebilen    ve    değiştirilebilen    esnek    bir   çalışma programıdır.

 

Kimlerin BEPe İhtiyacı Vardır?

*Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi olan bireylerin,

*Engelli ya da yetersizliği, eğitim performansını olumsuz etkileyen bireylerin,

*Gereksinimlerinin  karşılanması  için özel düzenlenmiş destek eğitime ihtiyacı olan bireylerin ,

bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ihtiyacı vardır.

 

BEP Ekibi Kimlerden Oluşur?

BEP geliştirilebilmesi için öğrenciyi farklı alanlarda değerlendirecek, öğrencinin normal, özel ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak kararları alacak bir ekip oluşturulur.

Bu ekipte; okul yöneticisi, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni, rehber öğretmen, aile ve öğrenci bulunur. Gerektiğinde tıbbi personel, odyolog, konuşma terapisti vb. uzmanlar bulunabilir.

 

BEP Nasıl Hazırlanır?

*Öğrencinin o andaki performans düzeyi,

*Normal   eğitim   programlarının   hangi   alanlarında   öğrenciye  yönelik uyarlama yapılacağı,

*Uzun dönemli amaçlar,

*Kısa dönemli amaçlar,

*Belirlenen amaçlara ulaşmak için uygun öğretim planları,

*Öğrenciye sağlanacak özel ve destek eğitim hizmetleri,

*Öğrenciye  sunulacak  hizmetlerin   ne  zaman   başlayacağını,  devam edeceği ve biteceği süreyi , değerlendirme zamanlarını belirten zaman çizelgesi,

*Öğrenciye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler,

*BEP'in hangi araçlarla ve nasıl değerlendirileceği, yazılarak öğrenci için en uygun plan hazırlanır.

*BEP planı BEP ekibinde, öğretmende bulundurulur bir nüshası da aileye verilir.

Bu sayede çocuğun gelişim ve ilerlemeleri ekibe katılan tüm kişiler tarafından izlenip değerlendirilebilir.

 

Öğretim Uyarlamaları

Ailenin de onayı alınarak hazırlanan BEP sorumlu kişiler tarafından uygulanır.Öğretim uyarlamaları çocuğun eğitiminden sorumlu öğretmen tarafından yapılır.

Bu uyarlamalar;

*Öğrencinin BEP' inde belirlenen kısa dönemli amaçların günlük plana yerleştirilmesi,

*Fiziksel çevrenin düzenlenmesi,

*iletişim fırsatlarının yaratılması ve kullanılması,

*Hangi öğretim teknikleri ile hangi materyallerin kullanılacağının açıkça yazılması,

*ilerlemelerin gözlenmesi ve kaydedilmesi,

*Sonuçların değerlendirmesini içerir.

 

BEP Nasıl Hazırlanır?

*Öğrencinin o andaki performans düzeyi,

*Normal   eğitim   programlarının   hangi   alanlarında   öğrenciye  yönelik uyarlama yapılacağı,

*Uzun dönemli amaçlar,

*Kısa dönemli amaçlar,

*Belirlenen amaçlara ulaşmak için uygun öğretim planları,

*Öğrenciye sağlanacak özel ve destek eğitim hizmetleri,

*Öğrenciye  sunulacak  hizmetlerin   ne  zaman   başlayacağını, devam edeceği ve biteceği süreyi , değerlendirme zamanlarını belirten zaman çizelgesi,

*Öğrenciye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler, BEP'in hangi araçlarla ve nasıl değerlendirileceği, yazılarak öğrenci için en uygun plan hazırlanır.

BEP planı BEP ekibinde, öğretmende bulundurulur bir nüshası da aileye verilir. Bu sayede çocuğun gelişim ve ilerlemeleri ekibe katılan tüm kişiler tarafından izlenip değerlendirilebilir.

 

Öğretim Uyarlamaları

Ailenin de onayı alınarak hazırlanan BEP sorumlu kişiler tarafından uygulanır. Öğretim uyarlamaları çocuğun eğitiminden sorumlu öğretmen tarafından yapılır.

Bu uyarlamalar;

*Öğrencinin BEP' inde belirlenen kısa dönemli amaçların günlük plana yerleştirilmesi, 'Fiziksel çevrenin düzenlenmesi,

*iletişim fırsatlarının yaratılması ve kullanılması,

*Hangi öğretim teknikleri ile hangi materyallerin kullanılacağının açıkça yazılması,

*ilerlemelerin gözlenmesi ve kaydedilmesi,

*Sonuçların değerlendirmesini içerir.

 

VAR OLAN PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ   

 

Performans Düzeyi İfadesi yazılırken izlenmesi Gereken Kurallar:

1. Öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarına ilişkin ifadeler yer almalıdır. Öğrencilerin belirli alanlarda yapabildiklerini bilmek, yapabildikleri davranışların öğretiminde yararlanılması açısından önemlidir. Ayrıca öğrencinin yapabildiklerini bilmek öğrencinin yapabildiği davranışları öğretme olasılığını ortadan kaldırmaktadır.

2. Öğrencinin özrünün, eğitsel performansına olan etkisinin tanımı yer almalıdır.

 Tüm program alanlarına ilişkin olarak öğrencinin özrünün etki betimleyen ifadeler performans düzeyi ifadesinde yer almalıdır. Öğrencinin sahip olduğu özrünün etiketi ya da standart testlerden almış olduğu puanlar, öğrencinin eğitsel performansına ilişkin bilgi vermemektedir. Bununla birlikte öğrencinin özrünün ne olduğunun ve derecesinin bilinmesi B. E. P. hazırlamada önemlidir. Öğrencinin gerçekleştiremediği davranışları sıralamak uzun ve kısa dönemli amaçlara temel oluşturulması açısından oldukça önemlidir, öğrencinin gerçekleştiremediği davranışlar performans düzey ifadesinde yer almazsa, uzun ve kısa dönemli amaçların neler olacağım belirlemek mümkün olmamaktadır.

3. Öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir. B. E. P. hazırlanırken yapılan en büyük hatalardan biri performans düzeyi ifadesinde yer alan bilgilerin güncel olmamasıdır. Genellikler öğretmenler öğrencinin önceki hazırlanan eski raporlara dayalı bilgileri kullanarak performans düzeyi ifadeleri oluşturmaktadırlar. Performans düzeyinde yer alan bilgilerin güncel olması için, bu bilgilerin son altı ay içinde toplanmış olması gereklidir. Öğrencinin performans düzeyine ilişkin bilgilerin tarihlerinin de performans düzeyi ifadelerinde yer alması oldukça önemlidir. Özellikle okullar arasında geçiş yapan öğrenciler için bu durum daha da önem kazanmaktadır.

4. Açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

Performans düzeyi ifadeleri gözlenebilir ve ölçülebilir terimler kullanılarak yazılmalıdır. Bu özelliklere sahip performans düzeyi ifadelerini okuyan öğretmen ve ailelerin ifadeyi herhangi bir yorum yapmaksızın anlaması B. E. P.'in uzun ve kısa dönemli amaçlara ve planın diğer öğelerine temel oluşturması açısından oldukça önemlidir.

 

ÖĞRETİM İÇİN SEÇİLECEK ÖNCELİKLİ BECERİLER(DAVRANIŞLAR)

BELİRLENİRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN

ÖZELLİKLER

1-Öğrenci için işlevsel olan ve daha sık kullanılacak davranışlar, daha az işlevsel olan ve daha az kullanılacak davranışlara göre tercih edilmelidir.

Müfredat programında yer alan beceri alanları, davranışlar, öğrencilerin bu becerileri ne kadar sıklıkta kullanacakları ve okulda, toplumda bağımsız olarak yaşamaları için bu becerilerin ne kadar önemli oldukları çeşitlilik gösterebilir.

Öğrencilerin toplumda bağımsız olarak yaşamalarını sağlayacak ve sık kullanılacak beceriler ,diğer becerilere göre öncelikli olarak seçilmelidir. Bir becerinin işlevsel olup olmadığı, o becerinin şimdi içinde bulunduğu ve gelecekte kullanılıp kullanılmayacağıdır.

Çiçek isimlerini öğretmek gibi bir amaç seçmek yerine, boş zaman etkinliği olarak öğrenciye çiçek bakımı öğretilmesi bir becerinin nasıl işlevsel olacağına ilişkin bir örnek oluşturabilir.

 

2-Pek çok ortamda gerçekleştirilebilecek davranışlar sadece bir ortamda gerçekleştirilebilecek davranışlara tercih edilmelidir.

Bazı beceriler doğal olarak gün boyunca farklı ortamlarda gerçekleştirildikleri için, öğrencilerin bu becerileri tekrar etme olasılıkları artmaktadır. Böylece öğrenciler bu becerilerin akıcı olarak kullanımını sağlayabilirler. Ayrıca bu becerileri farklı ortamlarda kullanarak bu becerileri genelleyebilirler.

Örneğini Selamlaşma, sohbet etme, tuvaleti kullanma, kişinin görünüşünü düzeltmesi, diğer bireylere karşı kibar ve nazik olma gibi.

 

3-Öğrencinin kendine güvenini artırmasını sağlayacak beceriler öncelikli olarak seçilmelidir.

öğrencilerin ilgilerine uygun ve kişisel hedeflerine ulaşmayı sağlayan davranışlar, diğer davranışlara göre öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonlarını arttırır. Ayrıca öğrenciler ilgilerini çeken konularla ilgilenirler. Dolayısıyla öğretmenler bu becerileri öğretim için seçtiklerinde öğrencilerin konuya odaklaşmalarını sağlayabilirler.

 

4-Bir davranışın gerçekleşmesi için ön koşul olan davranışlar, ön koşul olmayan davranışlara göre öncelikli olarak tercih edilmelidir.

Öğretim için öncelikli beceriler seçilirken becerinin, öğrenciyi toplumda bağımsız olarak yaşamasını sağlayacak karmaşık, becerileri için ön koşul olma özelliğine sahip olması gereklidir. Özellikle okul öncesi düzey çocuklarının anaokullarında, ilköğretime hazırlayacak ön koşul becerileri öğrenmeleri gerekmektedir.

 

 

 

PERFORMANS DÜZEYİ İFADELERİNDE YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

 

Performans düzeyi yazılırken gerekli olan bilgileri seçmede ne tür verilere ihtiyaç olduğu belirlenmelidir. Örneğin; öğretmen öğrencinin hangi okuma becerilerine sahip, hangilerine sahip olmadığını belirlerken öğrencinin sınıf düzeyini göz önünde bulundurarak sahip olması gereken davranışları belirlerse yeterli olmayabilir.

1. Belirli bir alandaki 'öğrencinin performansının akran gurubuna göre karşılaştıran,

2. Öğrencinin program alanlarına göre yapabildikleri ve yapamadıklarını belirten bilgiler,

3. Öğrencinin belirli bir müfredat programına katı hm düzeyini gösteren ifadeleri yer almalıdır. Örneğin; öğrencinin matematik testinden üçüncü sınıf öğrencilerinin düzeyinde puan aldığını söylemek yerine, dört işlem gerektiren problemleri çözememektedir gibi bir ifadeyi kullanmak, öğrencinin matematik becerilerinde var olan performans düzeyine ilişkin fikir verebilir. Sınıf düzeyi göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler öğrencilerin yaşı gereği olması gerektiği sınıf düzeyinden ne kadar geri olduğunu belirlemek açısından önemli olabilir. Ancak tek başına bu bilgilerin performans düzeyi ifadesinde yer alması eğretim amaçlarını belirlemeye hizmet etmemektedir.

 

ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİNDE YER ALAN BİLGİLERİ

NERELERDEN ELDE EDEBİLİRİZ?

 

- Aile görüşmelerinden,

- Ölçüte dayalı değerlendirme sonuçlarından,

- Doktor raporlarından,

- Sınıf gözlemlerinden,

- öğretmen raporlarından,

- Standart test sonuçlarından elde edilebilir.

 

AMAÇLARI BELİRLEMENİN VE YAZMANIN NEDENLERİ

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının geliştirilmesinde yer alan en önemli öğelerden biride öğrenci İçin uygun uzun dönemli amaçların ve kısa dönemli amaçların belirlenip yazılmasıdır.

 

 NEDEN AMAÇ YAZMALIYIZ?

l .Yasal zorunluluktur .Eğitimle ilgili bir işi yapıyorsak planlama yapmak ve bu planlara amaç koymamız gerekmektedir.

2.özel gereksinimli öğrencilerin öğretimi üzerinde odaklaşabilmek için amaç yazmalıyız.

3.öğrencideki ilerlemeleri gözleyebilmek İçin amaç yazmalıyız.

4.Ekip üyeleri ile etkili iletişim kurabilmek için amaç yazmalıyız

 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR VE YAZIMI

 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ NEDİR?

Öğrenciden uzun bir zaman sonunda edinmesini istediğimiz davranışlardır. Bu davranışlar Öğrencinin bir dönemde,yıl sonunda ya da ünite sonunda başarmasını beklediğimiz beceri ve özelliklerdir

Öğrenci için uzun dönemli amaçların belirlenmesine aşağıdaki sorular yardımcı olmaktadır.

1.Yetersizliği nedeniyle genel program alanlarından hangisinde sorunu var?

2.Yeterlî olduğu program alanları nelerdir?

3.öğrencî öğretim yılı sonunda ne yapması gerekir?

Bunun sonucunda öğrencinin değerlendirilmesiyle öğrencinin farklılığı, Yetersizliğinin nerede olduğu ortaya çıkacak ve buna bağlı olarak uzun dönemli amaçlar belirlenecektir.örneğin; görme yetersizliği olan anaokulu Öğrencisi için, Kabartılmış Braille okuma yeteneğini geliştirme ve evde bağımsız olarak hareket edebilme gibi uzun dönemli amaçlar belirlenebilir.

UZUN DÖNEMLİ AMAÇLARIN SEÇİMİNDE DÎKKAT

 EDİLECEK FAKTÖRLER

 

1.Öğrencinin önceki başarısı

2.Öğrencinin varolan performans düzeyi

Öğrencinin varolan performans düzeyi onun yeterli ve yetersiz olduğu alanlar hakkında temel bilgileri bize verir.Bu bilgiler onun eğitsel programının düzenlenmesine yardımcı olur. Bireyin o anki performans düzeyi öğretime hangi noktadan başlanacağının belirlenmesine hizmet eder.

ÖRNEK:Öğrenci birer birer 100 e kadar sayabilmektedir.Bir sonraki basamak 10'ar 10'ar  l00'e kadar sayar olabilir. Öğrenciye uygun uzun dönemli amaç yazabilmek için performans düzeyini iyi belirlemek gerekir.

3.öğrencinin tercihleri öğrencinin ilgilerine dayalı olarak yıllık amaçlar belirlenmeli ve program hazırlanmalıdır.

4.Seçilen amaçların uygulanabilirliği

Seçilen amaçlar, öğrencinin ev ve toplumsal yaşamın gereksinimlerine uygun olmalıdır.

5. Öğrencinin öncelikli gereksinimleri

Amaçlan kolaydan zora doğru sıralamalı ve ön koşul becerileri öne alınmazdır.

6.Amaçların kazanımı için ayrılan zaman ,süreye dikkat edilmelidir.

 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇLARIN YAZILMASI

 

Uzun Dönemli Amaçlar:

1.Öğrencinin varolan performans düzeyi ile ilgili olmalıdır.

2.Uzun dönemli amacın alam açıkça tanımlanmalıdır.

S.Ölçülebilir ve gözlenebilir olmalıdır.

4 Anlamlı olmalıdır.

5.Uzun dönemli amaçlar, kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.

Örnek: Ayşe l'den  l0'a kadar olan sayıları l'er l 'er yardımsız sayar.

 

K.D.A :Ayşe abaküste 3denemeden 2'sinde l 'i gösterir.

Ayşe öğretmen yardım ile 3 denemeden 2'sinde l 'i sözel olarak ifade eder.

Ayşe   yardımsız   3 denemeden 2'sinde l boncuk ile l rakamım eşler.

Ayşe yardımsız 3  denemeden 2'sinde   l'den   10'a kadar olan sayıları sıraya koyar.

Ayşe yardımsız  3 denemeden 2'sİnde l 'den 10'a kadar l 'er 1 'er sayar.

 

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR VE YAZIMI

 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ NEDİR?

Öğrencinin varolan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen alt amaçlardır.Bu amaçlar özel ve ayrıntılıdır.Ölçülebilir ve gözlenebilir amaçlardır.

Kısa Dönemli Amaçların yazımında şu sorular sorulmalıdır,

1.Bireyin şu anki performans düzeyinden UDA’lara ulaşabilmesi İçin hangi aşamaları yerine getirmeli?

2.Amaçlara ulaşmak için temel kilometre taşlan nelerdir? Sorularına yanıt aranmalıdır,

KDA değerlendirme için gereklidir. Kısa Dönemli Amaçlar başarılı bir performans için hangi davranışı ,hangi koşul içinde ve ne kadar düzeyde gerçekleştireceğini açıklar.

 

 KISA DÖNEMLİ AMAÇLARIN ÖĞELERİ

1.Birey

2.İstenen. veya beklenen davranışın tanımlanması

3.Koşul

4.Ölçüt

 

1.BİREY: BEP'te kısa dönemli amaç yazarken muhakkak öğrencinin ismi yazılmalıdır.

 

2.İSTENEN VEYA BEKLENEN DAVRANIŞIN TANIMLANMASI: Kısa     Dönemli     Amaçlarda     öğrencinin  ne  yapacağı açık şekilde belirtilmelidir. Amaç gözlenebilir ve ölçülebilir o İmalıdır. Yani "Ayşe,   1-10 arasındaki sayılan öğrenir" amacı anlamsızdır.

"Ayşe 1-10 arasındaki rakamlardan gösterilen rakamın adını söyler." Bu amacı gözlenebilir olduğundan yazımı doğrudur.

KDA yazarken ;göstermek,yazmak çizmek,okumak, listelemek,adlandırmak, örnek vermek ,eşlemek, saymak; sıralamak gibi eylemlerin kullanımı uygundur.Oysa bilmek anlamak, inanmak, öğrenmek, kazanmak, beğenmek, öğretmek eylemleri gözlenebilir olmadığından KDA yazımında uygun değildir.Ve her amaç bir davranışın geliştirilmesini kapsamalıdır. Bir amaçta birden fazla davranış bulunursa bu değerlendirmeyi güçleştirir.

ÖRNEK: "Ali öğretmenin verdiği metni okur ve yazar."Burada okuma ve yazma iki aynı davranıştır. Değerlendirirken öğrenci okuyor ancak yazamıyorsa bu amaçta yaptı veya yapamadı diye formu işaretlerken hangi davranış için işaret koyacağımızı bilemeyiz. Buda karmaşıklığa veya yanlış değerlendirmeye neden, olabilir,

3.KOŞUL: İstenilen davranışın hangi koşullarda meydana geleceğinin amaçta açıkça belirtilmesi gerekir.

ÖRNEK: "Aslı kırmızı renkteki boncuğu model olunduğunda 4 denemenin 3'ünde kırmızı renkteki kartla eşler."

Veya resimlere bakarak resmi boy ar .Yine öğrenci resimli bir kartta yer alan eylemleri söyler.Yine fiziksel yardımla,öğretmen tarafından söylenildiğinde vs...

 

 

4.ÖLÇÜT:Performans için ölçüt mutlaka amaçlarda belirlenmelidir.

ÖRNEK.: Ali l0'a kadar olan savılan 5 defanın 4'ünde doğru olarak nesneler île eşler.

Veya Ayşe resmi sınırları taşırmadan 10 dakikada boyar.

Umut , 1-5 arası sayılarda sayı-nesne eşlemesini model olunduğunda %90 doğru yapar.

 

 

ÖZET OLARAK KISA DÖNEMLİ AMAÇ YAZARKEN

l.Öğrenciyi belirlemeliyiz.

2.Ölçülecek davranışı belirleyip yazmalıyız.

3.Davranışın hangi koşullarda gerçekleşeceğini açıklamalıyız.

4.Davranışın öğrenildiğine karar verebilmek için ölçüt düzeyini belirlemeliyiz.

 

ÖRNEK:

Ayşe,nesneleri kullanarak(model olunduğunda) l'den 10'a kadar 1'er 1-er 5 denemenin 4'ünde (veya %100 doğrulukla) doğru olarak sayar.

 

Öğrenci: Ayşe

 

Davranış: 1'den 10'akadar 1'er 1’er sayı sayar.

 

Koşul: Nesneleri kullanarak veya model olunduğunda

 

Ölçüt: 5 denemenin 4'ünde doğru olarak yapar.Veya % 100 doğrulukla  yapar.

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

Değerlendirme:    Genel    olarak   çocuk    ile    ilgili    sorunların    belirlenip incelenmesi ve ilgili kararların alınması amacıyla veri toplama sürecidir.

Değerlendirme sürecinde çocukların akademik, davranışsal ya da "Fiziksei sorunları belirlenmekte ve bu sorunları çözmek amacıyla veri •toplanmaktadır.

 

ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRMEKİH AMAÇLARİ

Değerlendirme bir öğrenci için düzenlenen program, n her aşamasında kullanılır.

öğrenme sorunu ile karşılaşılan öğrenci için ilk yapılacak iş öğretmenlerin sistematik olarak kara: yermeye yardımcı olacak bilgileri toplamasıdır. Genellikle bu bilgiler bireyselleştirilmiş eğitim programını planlamak ve özel eğitim gerektiren öğrenciler için uygun özel eğitim verebilmek için kullanılır.

 

EĞİTSEL DEĞERLENDİRMENİN AŞAMALAR!

 

TARAMA/ELEME VE GÖNDERME AMACİYLA DEĞERLENDİRME: Sorunlu olan çocukların uzman kişilere ve kuruluşlara gönderilmesiyle ilgili kararlar almak için yapılan veri toplama çalışmalarıdır.

 

TAMLAMA VE YERLEŞTİRME AMACİYLA DEĞERLENDİRME: Tanılamada, çocuğun gelişim geriliğine ya da yetersizliğine sahip olup olmadığı, eğer gerilik ve yetersizlik, varsa bunun yapı ve derecesi belirlenmeye çalışılır.

Taramanın amacı hangi çocukların yetersizlikleri olduğunu araştırmak, tanılamanın amacı ise yetersizliği olan çocuklara yardım edecek eğitim hizmetlerinin türlerini ve yapısını belirlemektir. Verilecek hizmetlerin türünü belirleyebilmek için. ayrıntılı olarak değerlendirmeye ve ailenin de dahil olduğu disiplinler arası ekip tarafından toplanacak bilgiye gerek vardır.

 

EĞİTSEL PROGRAMİ PLANLAMA AMACİYLA DEĞERLENDİRME: Özel gereksinimli çocuğa ne öğretileceğinin ve nasıl öğretileceğinin planlandığı bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesinde kullanılır. B.E. P.'nın hazırlanabilmesi çocuğun çeşitli öğretim alanlarında işlevde bulunma düzeyleri, programa dayalı ya da ölçüt bağımlı testlerle belirlenmesini gerektirir. Ayrıca değerlendirme çalışmaları, çocuğun doğal ortamlarda gözlenmesini, aile ve öğretmenle yapılacak görüşmeleri ve diğer informal değerlendirme tekniklerin l kullanmayı da içermelidir.

Programı planlamak için yapılan değerlendirme, değerlendirme ekibi tarafından bireyselleştirilmiş aile hizmet planı ya da bireyselleştirilmiş eğitini programlarını geliştirmek ve gerektiğince bu planları gözden geçirmek için gerçekleştirilen işlemleri kapsar.

 

ÖĞRENCİLERİN İLERLETMELERİNİ İZLEMEK AMACIYLA DEĞERLENDİRME: Özel gereksinimli çocuklar öğretim öncesinde, öğretim anında ve sonrasında sürekli olarak değerlendirilmelidir.

Çocuğun   performansındaki   ilerlemeler   gözlem,   gelişimsel   kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri ye ölçüt bağımlı testlerle izlenmelidir.

 

ÖĞRETİM PROGRAMIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Değerlendirmenin önemli bir amacıda öğretim programının kendisini değerlendirmektir. Özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan B. E. P, yılda en az bir kez gözden, geçirilmelidir. Program değerlendirmesi, çocukların öğretim sonundaki performansını belirlemek ve gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinin ne denli etkili olduğunu belirlemeyi hedefler. Ayrıca öğretim, sürecinde öğrencinin karşılaştığı güçlük ve hataları ortaya çıkarmak amacına da hizmet eder.

 

 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE ARAÇLAR

 

                                        A. FORMAL DEĞERLENDİRME

1. FORMAL TESTLER: Hazırlanması, uygulanması, puanlanması ve sonuçlarının yorumlanması belirli kuralara uymayı gerektiren araçlardır. Bu araçların kullanımında test kitapçıklarından yararlanılmaktadır. Test belirli kurallar içinde gerçekleştirilir, öğrencinin çeşitli öğretim alanlarındaki durumlarının aynı yaş gurubundaki diğer bireylere kıyasla nasıl olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilir. Formal değerlendirmeler standartlaştırılmış testlerle yapılır.

Standartlaştırılmış Testler; Çocuğun başarı performansını belli bir gurubun başarısına ya da performansına bağlı olarak değerlendirir. Standartlaştırılmış testlerin hazırlandığı norm gurup engelli çocukları temsil etmemektedir. Formal ölçmeler yapılandırılmış test ortamında, informal ölçmeler daha çok sınıf koşullarında gerçekleştirilir.

                                       B. İNFORMAL DEĞERLENDİRME

İnformal değerlendirmeler, öğrencinin gereksinimlerinin belirlenmesinde B. E. P. geliştirilmesinde, izlenmesinde ve programın değerlendirilmesinde kullanılır.

informal değerlendirmeler, öğretmen yapımı testlerle ve araçlarla yapılır. Öğretmenler her gün sınıfta öğrencilerin davranışlarını gözlemlerken yaptıkları çalışmaları ve ödevleri incelerken, öğrencinin yazılı kağıtlarını okurken, öğretini süreçleriyle ilgili bir görüşme yaparken, problem çözerken, sorulan cevaplandırırken informal değerlendirme tekniklerini kullanır.

 

Formal Ve İnformal Araçlar Arasındaki Farklar:

Birinci Farklılık: Karşılaştırmak için esas alınan dayanak ölçüt ile ilgilidir. Standart testlerde öğrencinin performansı norm gurubun performansıyla karşılaştırılır. İnformal ölçmelerde öğrencinin performansı başka bir birey ya da gurubun performansı ile karşılaştırılmaz. Öğrencinin öğretilen davranıştaki yeterliliğine bakılır.

ikinci Farklılık: Ölçme araçlarının teknik özellikleriyle ilgilidir. Formal ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik özellikleri bulunmasına karşın, informal ölçme araçlarının çoğu standartlaştırılamadıkları için çok az geçerlik ve güvenirlik bilgilerine sahiptirler,

Üçüncü Farklılık: Verimlilikle ilgilidir. Norma dayalı standart testlerle doğru ve tutarlı ölçme gerçekleştirilmektedir. Ancak bu araçların hazırlanması, uygulanması, puanlanması ve yorumlanması. Fazla zamanı ve uzman personeli gerektirmektedir. Informal ölçme araçların: öğretmenler değişik ortamlarda öğrencinin performanslarını belirlemek ve öğretime gerçekleştirmek için kolaylıkla kullanabilmektedir.

Dördüncü Farklılık: içerikle ilgilidir. Formal ölçmeler programın geniş bir alanını değerlendirir. İnformal ölçmeler program içinde bir ya da birkaç alt beceriyi değerlendirir.

 

ÖLÇÜT BAĞIMLI DEĞERLENDİRMELER:

 

Ölçüt  bağımlı   test, ölçülen   alandaki   (programdaki   ölçütlere   göre) öğrencinin performansını karşılaştıran araçlardır.

Standartlaştırılmış değerlendirmeler, bireysel farklılıklar ya da bireyler arası farklılıklar üzerinde yoğunlaşırken ölçüt bağımlı değerlendirmeler bireyin kendi içindeki farklılıklara önem verir.

Ölçüt bağımlı testler çocuğun performansım başka bir gurup ya da çocuğun performansı ile karşılaştırmak yerine çocuğun ölçülen alandaki yeterliliğini belirlemeye hizmet eder. Öğretmenler tarafından ölçüt bağımlı testler geliştirebilir,

 

Ölçüt Bağımlı Testlerin Geliştirilmesi:

 

Birinci Adım: Değerlendirilecek öğretim amaçları açık olarak tanımlıdır. Ölçüt bağımlı bir test, bir beceri ve kavram ya da ünitenin içinden bir gurup amaç belirlenerek geliştirilebilir.

 

ikinci Adım: Her amaç öğretilebilir adımlar ya da beceriler şeklinde analiz edilir.   Amaç   öğrenci   tarafından   gerçekleştirilecek   adımlara   ayrılır  ve  sıralanır. Bu öğretilebilir adımlar öğrencinin yeteneğine dayalı olarak çok küçük ya da büyük olabilir.

Üçüncü   Adım:   Beceri  (davranış)  analizindeki  her  adım  ölçülebilir vegözlenebilir davranışlar olarak tanımlanır.

Dördüncü Adım: Değerlendirilecek her bir beceri için performans ölçütübelirlenir.   Performans ölçütü  öğrencilere  göre  değişiklik gösterir, ölçüt ölçülebilir olmalıdır.

Beşinci Adim:  Her bir programda öğretilecek becerilere (davranışlara) uygun test maddeleri seçilir ve materyaller hazırlanır.  Farklı  becerilerin performansından ziyade ölçülen alandaki performansı ortaya çıkaran test maddeleri yer almalıdır,

Altıncı  Adım:  öğretmen  öğrencinin  performansını  etkili  ve doğru  bir şekil;

 

ÖZET

Ölçüt bağımlı testlerin geliştirilebilmesi için:

 

- Ölçülecek davranışın belirlenmesi.

- Davranışın analiz edilmesi.

- Davranış adımlarının ölçülebilir hale getirilmesi.

- Performans ölçütünün belirlenmesi.

- Her adım için test maddesinin hazırlanması.

 

KISACA:

                BEP PLANLAMA, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

*Bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı olan öğrenci belirlenmeli.

*BEP uygulanacak öğrenci ile ilgili gözlemler, aile görüşmeleri yaılarak ve ölçüt bağımlı testlerle ulaşılan bilgilerin yorumlanmasıyla o andaki performans düzeyi belirlenmeli

- öğrenci için işlevsel olan öncelikle beceriler belirlenmeli

- öğrenme özelliklerine uygun olmalı ve pek çok ortamda kullanacağı becerler seçilmeli,

- öğrencinin ilgilerine uygun ve güvenini artıraca beceriler olmalı,

- performans ifadelerinde çocuğun yapabildikleri ve yapamadıkları yazılmalı,

- performans düzeyi ifadeleri açık ve anlaşılır bir dil ile yazılmalı

*öğrenciye uygun uzun dönemli amaçlar ve uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar yazılmalı,

-amaçlar kolaydan zora sıralanmalı

-gözlenebilir ve ölçülebilir tek bir davranış ya da beceri yazılmalı

-bu amaçlar günlük plana öğrencinin adı yazılarak aktarılmalı

*öğrenci için hazırlanan plana hazır olarak öğretim yöntemleri, araç gereçler belirtilmeli ve BEP in uygulanacağı süre yazılmalı

*öğrencinin ailesinin de katıldığı ve onayının alındığı, ilk BEP toplantısı yapılarak hazırlanan planın öğrenciye uygunluğu gözden geçirilmeli, bir sonraki değerlendirme tarihinin tarihi belirlenmeli.

*hazırlanan plan sorumlu kişiler tarafından uygulanmalı,

*öğrencinin gelişim ve ilerlemeleri sürekli olarak kaydedilmeli,

*değerlendirme toplantısında;

-belirlenen amaçlar doğrultusunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediği değerlendirilmeli

-ilerleme kaydedilmiş ise BEPin sonraki amaçları belirlenmeli

-ilerleme kaydedilmemiş ise, ilerlemeyi engelleyen nedenler değerlendirilmelidir,

*öğrenciden kaynaklanan nedenler(sağlık, psikolojik sorunlar)

*öğretim ile ilgili nedenler(hazırlanan planın, yöntem ve teknikleri ile araçların uygun olup olmadığı)

*ortamdan kaynaklanan nedenler(uygun ortam düzenlemelerinin yapılmaması)

*aileden kaynaklanan nedenler(öğrenci ile evde yapılması gereken çalışmaların yapılmamış olması)

*BEP geliştirme birimi ile ilgili nedenler (kişiler arasındaki iletişim, sorumluluklar)

 

BEP’te tüm yapılanlar yazılı olarak kaydedilmeli ve çocuğun yaptığı çalışmalar dosyasında saklanmalıdır.

BEP PLANI

Öğrencinin Adı Soyadı:

Gelişim alanı:

Uzun dönemli amaç(UDA):

 

 

 

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR(KDA):

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEK., ARAÇLAR, KAYNAKÇA

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

 

 

DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ

 

 

BAŞARIM TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

 


BEP İLERLEME RAPORU

AKADEMİK BECERİLER

ÖĞRENCİNİN                                                               DERS:

ADI SOYADI:                                                               ÖĞRETMEN:

PERFORMANS DÜZEYİ

 

 

 

 

 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR

 

 

 

 

 

           DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

                   DEĞERLENDİRME KODU

1.

2.

3.

4.

5.

Davranış kazanıldı…………………………………………

İlerleme var………………………………………………….

İlerleme yok…………………………………………………

Gözlenemedi…………………………………………………

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR

 

(DAVRANIŞLAR)

DEĞERLENDİRME

YÖNTEMLERİ

İLERLEME RAPORU

 

SONUÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM:

 

 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

KİMLİK BİLGİLERİ

Öğrencinin

Annenin:

Babanın:

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

Yaşı:

Sınıfı:

1.Engeli:                        2.Engeli:

Programın hazırlandığı tarih:

Adı Soyadı:

Mesleği:

Adresi:

Tlf:

Diğer bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBİ BİLGİLER:

İşitme Kaybı:

İşitme cihazı kullanımı:

Görme:

Sağlık:

Fiziksel durum:

Diğer:

EĞİTİM HİZMETLERİ

Eğitim göreceği ortam

Destek hizmetler

Ek hizmetler

 

 

 

EĞİTİM HİZMETİNİN SÜRESİ VE SORUMLULARI

Hizmet türü

Süresi

Sorumlusu

 

 

 

DERS:

 

PERFORMANS DÜZEYİ (AKADEMİK BECERİLER)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 

 

 
 

P
D
R
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

http://KENDİ

Free Website Counters
Free Website Counters