PDR İLE İLGİLİ ARADIĞINIZ HERŞEY VE DAHA FAZLASI BURADA
  Oks Başvuru Şartları
 

 

Resmî Fen Liseleri
             Öğrencinin; 6 ve 7’nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az “4. 00”  olması. İlköğretim 6 ve 7’nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak 2007 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nın yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8’inci sınıfta bulunanlara yukarıdaki başvuru şartı uygulanmaması. Bu sınıflardan birin de öğrenimini yurt içinde yapılması durumunda, yukarıdaki şartın sadece o sınıf için aranması. Merkezi sistemle öğrenci alan Özel Fen Liselerinin başvuru şartları, Resmi Fen Liselerinin başvuru şartları ile aynıdır.
Sosyal Bilimler Liseleri                     
             Öğrencinin; 6 ve 7’nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinden her birinin yıl sonu notu en az “3.00” ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az “4.00”  olması.
İlköğretim 6 ve 7’nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak 2007 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8’inci sınıfta bulunanlara yukarıdaki başvuru şartı uygulanmaması. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, yukarıdaki şartın sadece o sınıf için aranması.
Anadolu Liseleri
             Bu okulların genel başvuru şartları dışında özel başvuru şartları bulunmamaktadır. Anadolu lisesi programı uygulayan ve sınavla öğrenci alan özel öğretim kurumları ile ilgili bilgiler http://www.meb.gov.tr ve http://oks2007.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “Özel Okullar Başvuru Kılavuzu’nda” açıklanmaktadır.
Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri
           Adayın sağlığının girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması.
Anadolu meslek liselerinin Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı, Ayakkabı Modelistliği dalı, Saraciye Modelistliği dalı, Grafik ve Fotoğraf Alanı, İnşaat Teknolojisi Alanı Restorasyon dalı, Kuyumculuk Teknolojisi Alanı, Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı, Sanat ve Tasarım Alanı ile Radyo Televizyon Alanı Grafik Animasyon dalında okumak isteyen öğrencilerin ayrıca; ilköğretim okulu 6 ve 7’nci sınıflarda resim dersinin yıl sonu notunun her sınıf için en az “iyi” derece olması.
Anadolu Meslek Liselerinin Denizcilikle İlgili Meslek Alanları
            Anadolu meslek liselerinin denizcilikle ilgili meslek alanlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, “Gemi Adamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel olan hastalığının bulunmaması.
           Adayların sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine elverişli olup olmadığı, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak “Gemi Adamları Sağlık Raporu” ile belgelendirilmesi. 
Erkek adayların 1.55  metre, kız adayların 1.50  metreden kısa olmaması. Mülâkat ve beden yeterliliği sınavına girmesi ve başarılı olması.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu İletişim Meslek Liseleri İle Anadolu Meslek/Anadolu Kız Meslek Liselerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Eğlence Hizmetleri Alanı, Gıda Teknolojisi Alanı, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı İle Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı
            Anadolu meslekî ve teknik Ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında; sağlığı ve fizikî durumunun iletişime, turizm eğitimine, eğlence hizmetlerinde, seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde, toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarında, büro hizmetlerinde, gıda kontrol ve analizleri laboratuvarlarında görev yapmaya uygun olması.
Mülakat sınavına girmesi ve başarılı olması. 
Anadolu Öğretmen Liseleri
           Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. 6, 7 ve 8’inci sınıfta sınıf tekrar etmemiş olması. Evli olmaması. Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8’inci sınıf şube öğretmenler kurulunca Ek–1 sayılı Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formuna göre aday gösterilmiş olması. Öğretmenler kurulu toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgi için 8/n maddesine bakınız.
Anadolu İmam-Hatip Liseleri
           Bu okulların genel başvuru şartları dışında özel başvuru  şartları bulunmamaktadır.
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liseleri
           Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Sağlığının, girmek istediği mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması (kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder). Öğrencilerin özür durumları, okula kayıtlarında kayıt – kabul komisyonunca     tespit edildiği takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz. Evli veya boşanmış olmaması. Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla, 16 (onaltı) yaşını bitirmemiş olması veya yaş düzeltilmesi için mahkemeye başvurduğuna ilişkin belge getirmesi.
 
 

P
D
R
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

http://KENDİ

Free Website Counters
Free Website Counters