PDR İLE İLGİLİ ARADIĞINIZ HERŞEY VE DAHA FAZLASI BURADA
  Rehberliğin Öğretimle İlişkisi
 

REHBERLİĞİN ÖĞRETİMLE İLİŞKİSİ

       Çağımızda eğitimin amacı, bireyler arasındaki farkları göz önüne alarak, öğretimi bireylerin ihtiyaçlarına uydurmaktır. Ancak, kalabalık okullarda öğretmenlerin öğrencilerini teker teker tanıması ve öğretimi bireysel ihtiyaçlara göre uyarlaması bir özlemden ileri gidememektedir.

    Rehberlik, bilgi verme işlevi ile öğretime çok yaklaşırsa da, ikisi arasında bazı farklar vardır.

  * Öğretim toplu halde bulunan, oldukça kalabalık gruplara verilen bir hizmettir.
Rehberlik ise bireysel bir yardımdır. Rehberlikte öncelikle bireye, bazı hallerde küçük yardımlar söz konusudur.
Rehberlik ile öğretim arasında hizmet verilen grubun büyüklüğü açısından gözlenen fark özellikle psikolojik danışma hizmetleri için geçerlidir. Rehberliğin bilgi verme işlevi öğretime çok benzer. Okulun koşulları iyi bir öğretim için ne kadar elverişli ise rehberlik için de o kadar elverişli olacaktır.

       * Rehberlik hizmetlerinden yarar1anmak zorunlu değildir. Oysa öğretim zorunludur.
Ancak, bazı hallerde, rehberlik zorlayıcı olabilmektedir. Rehberlik hizmetleri sınıflarda yürütüldüğü zaman, örneğin bir meslek programı uygulanırken, sınıfta bulunan bütün öğrencilerin, ilgi duymasalar da, bu programı izlemeleri beklenmektedir. Aynı şekilde, okullarda toplu test uygulamaları da öğrencileri kapsayan hizmetlerdendir. Burada yine gönüllülük ilkesinin daha çok psikolojik danışma hizmetleri için geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Kaldı ki öğretmeni ya da okul yöneticisi tarafından danışmana gönderilen gönülsüz bireylere de psikolojik danışma hizmeti verme durumunda olan bir danışmanın her zaman gönüllülük ilkesine göre çalışması mümkün olmamaktadır.

        * Öğretimde değerlendirme vardır; öğrencinin, müfredat programlarında saptanan davranışları ne ölçüde geliştirdiği sınavla değerlendirilir. Rehberlikte ise değerlendirme söz konusu.
Gerçi bir kimsenin kendini anlama ve geliştirme yolunda ne kadar yol kat ettiği, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden ne ölçüde yararlandığı bazı ölçme araçları ve gözlem teknikleri ile saptanır. Sonucun olumsuz olması doğrudan kişiyi ilgilendirir, verilere bakarak sınıf geçirme, bırakma ya da ödüllendirme veya cezalandırma gibi islere başvurulmaz.

        * Rehberlik bireyin iç dünyasına, yaşantılarına. Kısaca duygusal yaşamına yönelmiş hizmetlerdir. Öğretim etkinliklerinin konuları ise bireyin dışında olup bitenler nesnel durumlara yöneliktir.
Rehberlik, örneğin öğrencinin matematik dersinde öğrendiklerinin kendisine ne ifade ettiği üzerinde düşünmelerini sağlar. Rehberliğin amacı, kişinin bilgiyi özümsemesine ve davranışa dönüştürmesine, bilgi edinme yollarını araştırma isteği geliştirmesine yardımcı olmaktır. Rehberlik kişiye kendini ve başka insanları anlama, yeteneklerini kullanma, fırsatları değerlendirme, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulma becerisi kazandırır. Öğretim faaliyetlerinin de kişinin kendini tanıma ve anlamada, insan ilişkilerinde beceri kazanmada katkısı olabilir, ama asıl amacı bu değildir.

        Eğer bir öğretmen konusunu anlatırken bunun öğrenciler üzerindeki etkisini (konuyu kavramada zorluk çekip çekmediklerini, konudan hoşlanıp hoşlanmadıklarını) inceliyor, öğrenim yaşantılarını bütünleştirmelerinde ve belli amaçlar açısından önemini değerlendirmelerine yardımcı oluyorsa zaten bir anlamda rehberlik yapmaktadır. Ancak, bütün öğrenim yaşantılarının değerlendirilmesine ve anlamsallaştırılmasını ders öğretmenlerinin yapması beklenemez. Böyle bir işlev öğretim işlerinin ağırlığı ile bağdaşamaz. Çağımızda insan hakkında bilgiler giderek zenginleşmekte, insan davranışını etkileyen yöntemler gelişmektedir. Bunun için rehberlik, bir teknikler bütünü ve ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır.

 
 

P
D
R
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

http://KENDİ

Free Website Counters
Free Website Counters