PDR İLE İLGİLİ ARADIĞINIZ HERŞEY VE DAHA FAZLASI BURADA
  Rehberlik Kazanım Listesi
 

 

İLKÖĞRETİM SINIF REHBERLİK PROGRAMI

 KAZANIMLARININ SINIFLARA DAĞILIMI

VE İŞLENİŞ SIRASI

1. SINIF

NO

KAZANIMLAR

1

Sınıf arkadaşlarını, öğretmenlerini, yönetici ve diğer çalışanları tanır.

175

Eğitsel ve mesleki planlama dosyası hazırlar.

3

Okula gidip gelme yolunu fark eder.

163

Kendini tehlike oluşturacak durumlardan korur.

15

Ders araç gereçlerini yanında bulundurmanın önemini fark eder.

2

Okula ilişkin duygularını ifade eder.

4

Farklı ortamların kendine özgü kuralları olduğunu fark eder.

88

Zorbalıkla karşılaştığında kimden yardım alabileceğini bilir.

85

Engelli bireylere karşı hoşgörülü davranmanın önemini ifade eder.

87

İletişimde zamanlamanın önemini fark eder.

89

Öfkenin zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olduğunu anlar.

86

Paylaşmanın önemini fark eder.

176

Anne babasının ve çevresindeki diğer çalışanların mesleklerini tanır.

64

Kendisinde gördüğü olumlu özellikleri ifade eder.

16

Bir üst sınıfla ilgili hayallerini açıklar.

15

 

 

2. SINIF

NO

KAZANIMLAR

5

Sınıf ve okul kurallarına uyar.

90

İsteklerini uygun biçimde ifade eder.

7

Sorumluluklarını fark eder.

92 (R.Ö)

Kişisel sınırlarını korumanın önemini açıklar. 

96

Zorbalıkla karşılaştığında gösterebileceği davranışları ifade eder.

65

Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark eder.

91

Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kurar.

164

Sağlıklı büyümesi için gerekli olan besinleri tüketir.

145

Aile içinde iş birliğinin önemini ifade eder.

93

Engelli bireylere gerektiğinde yardım etmenin önemini fark eder.

94

Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmanın önemini fark eder.

66

Başkalarının kendisinde gördüğü olumlu özellikleri fark eder.

95

Arkadaşlarının olumlu ve güzel yönlerini ifade eder.

6

Okula ilişkin duygularındaki değişimi sorgular.

177

Yapmaktan hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını ifade eder.

15

 

 

3. SINIF

NO

KAZANIMLAR

17

Okul araç-gereçlerini korur.

18

Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişkiyi açıklar.

19

Zamanı etkili biçimde kullanmanın önemini açıklar.

8

Sorumluluklarını yerine getirmemenin sonuçlarını fark eder.

68

Güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.

100 (R.Ö)

Kişisel sınırlarını korur.

98

Arkadaşları tarafından dışlandığında neler yapabileceğini fark eder.

99

Alay edilme durumlarında yapabileceklerini fark eder.

97

Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

101

İletişimde dinlemenin önemini fark eder.

67

İlgilerini fark eder.

20

Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir.

146

Doğa çevreyi korumaya karşı duyarlı olur.

179

Çeşitli mesleklerde çalışanların yaptıkları işlerden örnekler verir.

178

Mesleklerin birbirine benzer ve birbirinden farklı özelliklerinin olduğunu açıklar.

15

 

 

4. SINIF

NO

KAZANIMLAR

70

Duygularını ve düşüncelerini ifade eder.

22

Zamanını etkili biçimde kullanır.

21

Sınavlarda başarıyı etkileyen etmenleri ifade eder.

23

Kendi öğrenme stilini fark eder.

24

İhtiyaç duyduğu bilgileri çeşitli kaynaklardan toplar.

  104 (R.Ö)

Öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğunu fark eder.

105 (R.Ö)

Öfkesini uygun yollarla ifade eder.

102 (R.Ö)

Zorbalıkla karşılaştığında baş etme yollarını kullanır.

9

Sorumluluklarını yerine getirir.

103

Arkadaşları tarafından dışlandığında baş etme yollarını kullanır.

69

Başarılı olduğu etkinlikleri açıklar.

10

Okuldaki seçim süreçlerine katılır.

25

Grupla çalışmanın avantajlarını açıklar.

180

Yerel çevresinde bulunan işlerden örnekler verir.

106

Arkadaşlığın önemini ifade eder.

15

 

 

5. SINIF

NO

KAZANIMLAR

29

Eğitsel başarı ile ilişkili etmenleri açıklar.

108

Eğitsel ve kişisel-sosyal sorunlarla karşılaştığında yardım alabileceği birimlere başvurur.

26

Etkili bir grup üyesinin ve liderinin özelliklerini açıklar.

27

Kendi öğrenme stiline uygun çalışma yöntemlerini kullanır.

11

Yaşadığı çevredeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanmanın önemini fark eder.

110

Kendini arkadaşının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlar.

109

Uygun reddetme davranışına ilişkin örnekler verir.

107

Akran baskısıyla nasıl baş edeceğini açıklar.

71

Duygularının davranışlarını nasıl etkilediğini fark eder.

111

Başkalarıyla kurduğu iletişimi değerlendirir.

112

Barış içinde yaşamak için gereken tutumları fark eder.

148

Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisini fark eder.

181

Çalışmanın insanlar ve toplum için önemini açıklar.

147

Toplum için gönüllü çalışmanın önemini ve gerekliliğini açıklar.

28

Bir üst sınıfın nasıl olacağına ilişkin hayallerini ve beklentilerini açıklar.

15

 

 

6. SINIF

NO

KAZANIMLAR

117

Kendini öğretmeninin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlar.

30

Amaç belirlemenin önemini açıklar.

31

Amaç belirlemedeki ölçütleri açıklar.

32

Kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar oluşturur.

34

Serbest zaman etkinliklerinin gelecekteki amaçlara ulaşmadaki önemini belirtir.

33

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda hobiler edinir.

35

Kendini başarı ve başarısızlığa neden olan etmenler açısından değerlendirir.

36

Sınavda başarıyı etkileyen düşünceleri fark eder.

14

Sorun çözme sürecinde dikkat edilecek unsurları açıklar.

115 (R.Ö)

Öfkeyi uygun ve uygun olmayan biçimlerde ortaya koymanın sonuçlarını açıklar.

116 (R.Ö)

Öfkelendiğinde gevşeme ve nefes egzersizlerini kullanır.

113

Gerektiğinde reddetme davranışı gösterir.

72

Hatalarının sonuçlarını değerlendirerek düzeltme yollarını belirler.

149

Kitle iletişim araçlarından uygun biçimde yararlanmanın önemini fark eder.

182

Okuldaki derslerin mesleklerle olan ilişkisini açıklar.

15

 

 

 

7. SINIF

NO

KAZANIMLAR

150

Toplumsal hayatı düzenleyen kuralların önemini ve gerekliliğini açıklar.

165

Zararlı alışkanlıkların duygusal ve bedensel yönden insan hayatına etkilerini fark eder.

118 (R.Ö)

Çatışma durumlarını fark eder.

119 (R.Ö)

Kullandığı çatışma çözme yöntemlerini değerlendirir.

151

Okul hayatının iyi bir vatandaş olma üzerindeki etkisini açıklar.

37

Sınav kaygısının başarı üzerindeki etkisini fark eder.

74

Başarılı olduğu durumlarda kendini takdir eder.

120

Kendini aile fertlerinin yerine koyarak onların duygu ve düşüncelerini anlar.

121

İletişim engellerinin üstesinden nasıl gelinebileceğini açıklar.

73

Bedensel değişimini fark eder.

38

Okulda uygulanan testlerin ve test dışı tekniklerin kendini tanımadaki önemini açıklar.

75

Yeteneklerini fark eder.

183

İlgilerin meslek seçimindeki rolünü fark eder.

184

Meslek seçiminin önemini fark eder.

39

Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavları ile ilgili bilgi toplar.

15

 

                                                                                  8. SINIF

NO

KAZANIMLAR

76

Bedensel ve duygusal değişimlerin ergenlik döneminin doğal bir parçası olduğunu fark eder.  

77

Kendini geliştirmede eleştirinin önemini fark eder.

43

Sınavlarda başarıyı etkileyen etmenler açısından kendini değerlendirir.

44 (R.Ö)

Sınav kaygısının performansını düşürecek düzeyde olup olmadığını belirler ve gerekiyorsa yardım alır.

190

Geleceğin meslekleri hakkında bilgi toplar.

189

İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim ve kişisel özelliklerini ifade eder.

188

Yeteneklerin meslek seçimindeki rolünü fark eder.

40

Vereceği kararların geleceğine olan etkilerini fark eder.

41

Karar verme sürecinin aşamalarını kararlarında uygular.

185

İş başvurusu için öz geçmiş yazar.

191

Mesleki amaçlara ulaşmada genel ortaöğretim programlarını değerlendirir.

192

Mesleki amaçlara ulaşmada mesleki ve teknik programları değerlendirir.

42

Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi, fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenleri açıklar.

187

İlköğretim sonrasında yapılabilecek işleri belirler.

186

Ortaöğretim tercihlerini yaparken eğitsel ve mesleki planlama dosyası ile okulda uygulanan test ve test dışı tekniklerin sonuçlarından yararlanır.

15

 

 

 

 

EK 3

ORTAÖĞRETİM SINIF REHBERLİK PROGRAMI

 KAZANIMLARININ SINIFLARA DAĞILIMI

VE İŞLENİŞ SIRASI

 

9. SINIF

NO

KAZANIMLAR

12

Okulda, yönetmeliklerin kendisini ilgilendiren bölümleri hakkında bilgilenir.

13

Okula ilişkin olumlu tutum sergiler.

45

Başarı ve başarısızlığa neden olan etmenleri belirler.

48

Ders çalışma alışkanlıklarını verimlilik açısından değerlendirir.

47

Verimli ders çalışma tekniklerini açıklar.

14

Okul ve çevresindeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanır.

78

Değerlerini fark eder.

79

Ergenlik dönemindeki bedensel ve duygusal değişimlerle baş etme yollarını kullanır.

46

Eğitsel alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerini geliştirir.

193

Alan seçimine etki eden faktörleri sıralar.

195

Kendini tanımanın alan seçimindeki önemini fark eder.

199

Okulda seçebileceği alanlarla ilgili bilgi toplar.

200

Eğitsel ve mesleki planlama dosyasını yeniden düzenler.

122

Kişiler arası iletişimi, unsurları ve türleri açısından analiz eder.

123

Kurduğu iletişimleri, etkili iletişimde dikkate alınacak unsurlar açısından değerlendirir.

124

Kurduğu iletişimleri, iletişim engelleri açısından değerlendirir.

196

İlgileri, yetenekleri, değerleri ve kişilik özellikleri ile seçeceği alan/meslek arasında ilişki kurar.

194

Seçeceği mesleğin hayatını nasıl etkileyeceğini açıklar.

125 (R.Ö)

Öfkenin yarattığı fiziksel, duygusal ve düşünsel etkileri açıklar.

126 (R.Ö)

Öfke ile baş etmede kullandığı yöntemleri yarattığı etkileri açısından değerlendirir.

127 (R.Ö)

Öfke ile baş etmede yapıcı yollar kullanır.

198

Alan seçimi ile meslekler arasındaki ilişkiyi açıklar.

197

Alan seçiminde kendini ve içinde bulunduğu koşulları gerçekçi bir biçimde değerlendirir.

128 (R.Ö)

Etkili çatışma çözme basamaklarını açıklar.

129 (R.Ö)

Günlük hayatında kullandığı çatışma çözme basamaklarını etkililiği açısından değerlendirir.

130 (R.Ö)

Akran baskısıyla baş eder.

166

Sağlıklı hayat için gerekli alışkanlıkları edinir.

49

Geleceğe ilişkin amaçlarını oluştururken okulda uygulanan testlerin ve test dışı tekniklerin sonuçlarından yararlanır.

201

Alan seçerken eğitsel ve mesleki planlama dosyasından yararlanır.

202

İlgi, yetenek, değer ve kişilik özelliklerine uygun alan/bölüm seçimini yapar.

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             10. SINIF

NO

KAZANIMLAR

52

Geleceğe ilişkin amaçlarını açıklar.

138

Yaşıtlarının ya da kendinin karşılaşabileceği kişisel-sosyal ve eğitsel sorunların farkında olur.

139

Kişisel-sosyal ve eğitsel sorunlarla karşılaştığında nereden ve nasıl yardım alacağını fark eder.

206

İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişisel özellikler ile ilgili bilgili toplar.

205

İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim hakkında bilgi toplar.

167

Kendini zararlı alışkanlıklardan korur.

80

Değerlerinin hayatı üzerindeki etkilerini açıklar

203

Değerlerin meslek seçimindeki rolünü açıklar.

81

Bireyin kendini algılama biçiminin davranışlarını nasıl etkilediğini fark eder.

82

Başkalarının kendisi ile ilgili görüşlerinin bireyin kendini algılama biçimini nasıl etkilediğini fark eder.

51

Grup çalışmalarında iş birliğinin önemini ve gerekliliğini açıklar.

50

Grup çalışmalarına etkili biçimde katılır.

211

Yükseköğrenime yönelik mesleki ve akademik program seçeneklerine ilişkin bilgi edinir.

137

Kişisel değerlerine, inançlarına ve tutumlarına uygun olmayan isteklere iletişim becerilerini kullanarak karşı koyar.

131

Karşı cins ile sağlıklı arkadaşlık ilişkileri geliştirmenin önemini kavrar.

53(R.Ö)

Verdiği kararları etkili karar verme basamakları açısından değerlendirir.

54 (R.Ö)

Etkili karar verme unsurlarını kararlarında kullanır.

136 (R.Ö)

Etkili çatışma çözme basamaklarını kullanır.

169

Akran desteği ile yetişkin yardımı gerektiren durumları ayırt eder.

168

Acil durumlarda nasıl davranacağını açıklar.

132

Başkalarının başarılarını ve olumlu davranışlarını takdir eder.

133

Kişiler arası ilişkilerde esnek ve hoşgörülü olur.

134 (R.Ö)

Fiziksel, sözel ve duygusal şiddetle karşılaştığında nereden yardım alabileceğini belirtir.

135 (R.Ö)

Fiziksel, sözel ve duygusal tacizle karşılaştığında nereden yardım alabileceğini belirtir.

152

Kitle iletişim araçlarının kişisel ve toplumsal değerler üzerindeki etkisini fark eder.

207

Ön yargıların meslek seçimine etkilerini değerlendirir.

204

Mesleki doyum ile ilgi, yetenek, değer ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

209

Mesleki bilgi kaynakları hakkında bilgi toplar.

210

Mesleki bilgi kaynaklarından yararlanır.

208

Ortaöğretim sonrasında işe ve mesleğe hazırlayan kurum ve kursları araştırır.

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               11.SINIF

 

NO

KAZANIMLAR

153

Kişisel özgürlükler ile toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar arasında bağlantı kurar.

155

Toplumsal hayatı düzenleyen kurallara uygun davranır.

219

Ekonomik ve toplumsal ihtiyaçların meslek seçimine etkilerini açıklar.

142

Sevginin insan hayatındaki önemini belirtir.

140 (R.Ö)

Günlük hayatında kullandığı sorun çözme yollarını etkililiği açısından değerlendirir.

141 (R.Ö)

Etkili sorun çözme basamaklarını kullanır.

156

Kendi davranışlarını doğa ve çevreyi korumaya karşı duyarlılık açısından değerlendirir.

212

Önemi artan ve azalan meslekler hakkında bilgi toplar.

57

Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavları ile ilgili bilgi toplar.

58

Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavına hazırlanırken çalışma planı yapar.

172 (R.Ö)

Stresin nedenlerini ve belirtilerini açıklar.

173 (R.Ö)

Stres durumlarında kullandığı tepkileri etkililiği açısından değerlendirir.

174 (R.Ö)

Stresle başa çıkmada uygun yöntemler kullanır.

213

Yükseköğrenim programları ve koşulları hakkında bilgi toplar.

214

Ortaöğretim sonrasında işe ve mesleğe hazırlayan kurum ve kurslar hakkında bilgi toplar.

59

Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavına yönelik hazırladığı çalışma planını uygulanabilirliği açısından değerlendirir.

171

Toplumu ve dünyayı ilgilendiren ortak sağlık sorunlarını belirtir.

170

Toplumu ve dünyayı ilgilendiren ortak sağlık sorunlarından korunma yollarını ifade eder.

216

Mesleki amaçlara ulaşmada çeşitli yükseköğretim kurumlarının koşullarını değerlendirir.

157

Toplum için yapılan gönüllü çalışmalara katılır.

158

Sahip olduğu haklarını belirtir.

55

Geleceğe ilişkin amaçlarını toplumun sosyal ve ekonomik kaynaklarını dikkate alarak belirler.

154

Kitle iletişim araçlarında sunulan yanlış mesaj ve modellerin bireysel ve toplumsal değerlere uygunluğunu analiz eder.

215

Mesleki amaçlara ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanır.

56

Geleceğe yönelik belirlediği amaçların ulaşılabilirliğini değerlendirir.

60

Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı için kendine özgü bir sınav taktiği belirler.

217

Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları ve başvuru koşullarına ilişkin bilgi edinir.

218

Yükseköğretimde yararlanabileceği burslar ve yurtlar konusunda bilgi edinir.

221

Uluslar arası iş piyasasında geçerliği olan meslekler hakkında bilgi edinir.

220

Staj yapabileceği yerlerle ilgili bilgi toplar.

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. SINIF

NO

KAZANIMLAR

235

Staj yapabileceği yerleri belirler.

162

İyi bir vatandaşın özelliklerini sergiler.

83

Hobilerin insan hayatındaki önemini belirtir.

143

İnsanları olduğu gibi kabul eder.

238

Yükseköğrenim programlarını ve koşullarını değerlendirir.

237

Ortaöğretim sonrasında işe ve mesleğe hazırlayan kurum ve kursları değerlendirir.

161

Toplumsal sorunların farkına varır ve çözüm üretir.

160

Aile yaşamında değişen kadın erkek rollerini fark eder.

84

Kültürel birikimin kişiliğine ve kariyerine katkılarını belirtir.

236

Yükseköğretim programını seçerken “eğitsel ve mesleki planlama dosyası”ndan yararlanır.

239

Yükseköğretim programlarını seçerken kendisini gerçekçi değerlendirmenin önemini fark eder.

240

Yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini kişisel, sosyal, akademik ve mesleki açıdan kendisine uygunluğuna göre değerlendirir.

230

Hayat boyu öğrenme ile meslek hayatı arasındaki ilişkiyi açıklar.

62 (R.Ö)

Sınava ilişkin duygularını sınav performansına etkileri açısından değerlendirir.

63 (R.Ö)

Sınav kaygısı ile başa çıkma yollarını kullanır.

229

Yöneleceği iş ya da mesleğin iş piyasası, çalışma alanı ve koşullarıyla ilgili bilgi toplar.

227

Kendi kişilik özelliklerini iş bulma, sürdürme ve geliştirme açısından değerlendirir.

225

Kişisel çabası ile edinebileceği bilgi, beceri ve birikimlerin başarılı bir iş yaşamı için gereğini açıklar.

159

Eş seçiminin önemini ve eş seçiminde dikkate alınacak unsurları açıklar.

231

Çeşitli amaçlar için öz geçmiş yazar.

144

İnsanların özel hayatına saygı gösterir.

222

Yerel çevrede bulunan işleri değerlendirir.

232

İş görüşme tekniklerini açıklar.

228

İş ve meslek yaşamında etik değerlerin önemini fark eder.

226

Kısa ve uzun dönemde mesleki hedeflerini belirler.

223

Ortaöğretim sonrasında kendisine uygun olacak iş imkânlarını belirler.

61

Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi, fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenleri açıklar.

234

Mesleki deneyimin iş bulmada ve iş başarısındaki önemini açıklar.

233

İşverenlerin ve çalışanların hak ve sorumluluklarına ilişkin bilgi toplar.

224

Üretkenliğin toplum açısından önemini fark eder.

30

 

 

 


 

 
 

P
D
R
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

http://KENDİ

Free Website Counters
Free Website Counters